Kraan- en Grondwerk

Met onze Midikraan kunnen wij werkzaamheden uitvoeren, waarvoor onze grote rupskraan niet past. De kraan op rubberen rupsen kan met verschillende bakken worden uitgerust. Het vervoeren
van deze kraan doen wij met onze eigen dieplader, om u zo snel van dienst te kunnen zijn.

Sloopwerk

Wij zijn tevens uw kwaliteitspartner in het sloopwerk. Uiteraard beschikken wij over de juiste machines. Onze kraan kan o.a. uitgerust worden met een sloophamer en een sorteergrijper. Of het nu gaat om het slopen van een oude schuur of het slopen van een woning, u kunt op ons rekenen. Uiteraard gaan wij net zo als bij alle andere werkzaamheden voor kwaliteit. Informeer eens geheel vrijblijvend naar de scherpe tarieven!

Ondergrondse infra-structuur

Op het gebied van ondergrondse infrastructuur, zoals het aanleggen en verwerken van kabels leidingen en riolering beschikken wij over de juiste machines. De uitvoering gebeurt altijd in nauw overleg
met de opdrachtgever.

Uitbaggeren en Beschoeiing

Voor het uitbaggeren van uw sloot en/of vijver kunt u ons ook benaderen. Onze kraan kan worden ingezet tijdens natte perioden. Dit alles volgens de eisen die de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en
het milieu hier aan stellen.

Keerwanden en keerwandconstructies worden door ons deskundig geplaatst en kunnen voor vele doeleinden worden toegepast. Te denken valt aan: opvang van taluds, het opvangen van hoogteverschillen in terreinen, kademuren en wanden langs grachten en vijvers, etc.

Op maat maken wij voor u terreinverbindingen middels duurzame houten bruggen. Deze worden deels prefab in de loods gemaakt en nadien op locatie afgemonteerd.

Grondverbetering

Is de kwaliteit van de bovenste laag grond op uw bouwperceel beneden alle peil of duidelijk aangevuld, dan kan de grondlaag worden vervangen. Hierbij wordt de arme grond afgevoerd en komt er een rijkere grond voor terug, al dan niet voorzien van kompost. Is een terrein te nat, dan kunnen we hierin een sloot of greppel trekken voor waterafvoer naar de omringende sloten. Bij een structureel probleem kan er worden gedacht aan een drainagesysteem.

Bomen knippen / rooien

Wilts grondverzet heeft veel ervaring met het knippen van bomen. De graafmachine met bomenschaar klemt de tak vast zodat het mes de tak door kan knippen tot 40cm diameter. De vastgehouden
tak wordt dan veilig op de grond gelegd. Daarnaast gebruiken al veel andere hoveniers en aanneembedrijven onze expertise bij andere klussen om uw tuin klaar te maken voor het volgende jaar.
U kunt hierbij o.a. denken aan:

 • Boomveiligheidscontrole
 • Snoeihout en takken versnipperen
 • Bomen rooien
 • Beplanting verwijderen

Bomen knippen is een snellere en veiligere manier om bomen te rooien. Er hoeft geen bomen klimmer meer de boom in om deze uit te kleden.

Maaikorf

Wij kunnen er voor zorgen dat uw sloten perfect uitgemaaid worden. Maaikorven is een van de beste manieren om waterdoorgang te kunnen garanderen. Heeft u kwetsbare grond, of een krap maaipad? Ook dan kunnen wij u uitstekend van dienst zijn.

Riolering

Op het gebied van de ondergrondse infra-structuur, zoals o.a. het aanleggen en verwerken van kabels, leidingen en rioleringen beschikken wij over de juiste machines. De voorbereiding en uitvoering gebeurt steeds in nauw overleg met de opdrachtgever.

Allerlei trekkerwerk

Wij hebben de beschikking over een 120pk trekker. Het gaat hier om de Renault 120-54 TZ. Deze trekker is vierwiel aangedreven, en wij kunnen hiermee verschillende werkzaamheden verrichten, zoals:

 • Kipperen
 • Dieplader transport
 • Kilveren
 • Ploegen
 • Dumperen met 10m3 kipper
 • Algemeen loonwerk
 • Etc.

Levering materialen

Wij leveren ook diverse materialen tegen concurrerende prijzen, zoals:

 • Zand
 • Grond
 • Teelaarde
 • Grind
 • Buizen
 • PVC
 • Drainage
 • Etc.